دانلود رایگان English Grammar Drills

English Grammar Drills دانلود رایگان کتاب

این کتاب حاوی تمریناتی جهت تقویت دانش گرامی ودستور زبان می باشد روش تکرار و تمرین موثرترین روش در یادگیری است و مخصوصا در یادگیری گرامر و دستور زبان انگلیسی زیرا این مبحث به دلیل پیچیدگی و سنگینی مطلب اغلب کمتر در حافظه می ماند با روشی موثر دانش گرامر شما را تقویت می سازد English Grammar Drills  کتاب  این کتاب شامل 335 صفحه می باشد 


1394/03/27 255 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است