دانلودرایگان کتاب Voracious Vocabulary 5th Grade

 داشتن دامنه لغات وسیع برای یک زبان آموز یک نردبان ترقی میباشد. این کتاب به کودکان زبان آموزتان لغات جدید و پرکاربردی را آموزش میدهد که با یادگیری آنها به سادگی میتوانند حتی مهارت ریدینگ و رایتینگ خود را نیز بهتر نمایند. دانلود این کتاب رایگان است و حجم آن 1/5مگابایت میباشد.


1394/01/29 370 1

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

ناشناس : thanks for your free download


  • زبان

  • لغات

  • کتاب

  • رایتینگ

  • دانلود

  • دامنه

  • داشتن

  • جدید

  • ترقی

  • پرکاربردی