دانلود رمان little women

زنان کوچک Little womenنام رمان بلندی از لوییزا می الکات(زاده ۱۸۳۲، درگذشت ۱۸۸۸)، نویسنده آمریکایی است. زنان کوچک Little womenداستانی است که به بیش از ۵۰ زبان ترجمه شده و موفق شده‌است از میان مرزهای فرهنگی و مذهبی عبور کند.
داستان Little womenدر مورد زندگی ۴ خواهر -مگ، جو، بت و ایمی مارچ- است که با الهام از زندگی واقعی نویسنده با سه خواهرش نوشته شده‌است


1394/04/08 735 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • Little

  • زنان

  • زندگی

  • شده‌است

  • نویسنده

  • کوچک

  • ۱۸۸۸

  • ۱۸۳۲

  • بلندی

  • ایمی