دانلود رایگان رمان Ivanhoe

ایوانهوIvanhoe رمان والتر اسکات (1771-1832)، نویسنده انگلیسی، که در 1819 انتشار یافت، نخستین اثر نویسنده است که موضوعش کاملاً انگلیسی است. 
ویلفرد آیوانهو Ivanhoe ، پسر سدریک ، یکی از اشراف ساکسون، به لیدی راونا ، دختری تحت قیومت پدرش و از اسلاف آلفرد شاه، دلباخته است. ولی سدریک که طرفدار پر و پا قرص بازگشت نژاد ساکسون به سلطنت انگلستان است فکر میکند که با دادن راونا به آتلستان ساکسون که خون سلاطین در رگهایش جاری است به هدف خود خواهد رسید


1394/04/08 217 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است