گرامر زبان انگلیسی

دانلود رایگان کتاب گرامر زبان انگلیسی

این کتاب راهی آسان و جذاب برای پیشرفت در گرامر انگلیسی می باشد. کتاب English Grammar For Dummies, Second Edition آخرین تکنیک برای توسعه ی گرامر انگلیسی را به شما میدهد. برای تمامی سطح ها مناسب می باشد و اطلاعات کاربردی برای پیشرفت گرامری را در بر دارد.

برای دانلود رایگان این مجموعه بر روی ادامه کلیک نمائید.


1393/11/20 87 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • انگلیسی

  • گرامر

  • کتاب

  • پیشرفت

  • دانلود

  • رایگان

  • جذاب

  • تکنیک

  • توسعه

  • اطلاعات