دانلود رایگان Reading Triumphs Practice 6

دانلود رایگان مجموعه تمرینی برای آموزش و تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب زبا ن انگلیسی

مجموعه ای جامع که اغلب نیازهای دانش آموزان را در برمی گیرد .این مجموعه یک یاریدهنده و کمک و راهنمای قوی و پرمحتوا برای تدریس واج شناسی , فونوتیک و آواها , لغات پرکاربرد , واژگان انگلیسی , سلاست در انگلیسی ,  درک مطلب , نگارش و گرامر می باشد.

این مجموعه یک مجموعه کامل آموزش مهارت Reading  مبتنی بر تحقیق   بوده که بر پایه برنامه ملی آموزش دانش آموزان  در زمینه Reading  تدوین شده است

جلد ششم این کتاب در ادامه مطلب و به صورت رایگان آماده دانلود می باشد


1394/04/05 91 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است