مهارت واژگان تافل

این کتاب 4 بخش را برای راهنمایی در آزمون TOEFL در نظر گرفته است . در کتاب Master the TOEFL Vocabulary Skills ، ساختار واژگان تافل ،استراتژی های یادگیری کلمات جدید، آزمون هایی برای تعیین نقاط ضعف و قوت ، و در انتها 2 آزمون واژگان قرار دارد.

برای  دانلود رایگان کتاب بر روی ادامه کلیک نمائید.


1393/11/17 153 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • آزمون

  • کتاب

  • TOEFL

  • واژگان

  • راهنمایی

  • دانلود

  • جدید

  • تافل

  • انتها

  • استراتژی