دانلود رایگان کتاب 202Useful Exercises for IELTS

دانلود رایگان کتاب   202Useful Exercises for IELTS  

این کتاب شامل تمرینات مختلف در تمام زمینه های انگلیسی می باشد این کتاب برای آماده سازی زبان آموز در آزمون ایلتس است این کتاب شامل تمرینات :  تمرین Listening-تمرین Reading-تمرین Writing-تمرین Punctuation-تمرین Grammer-تمرین Vocamulary


1394/04/02 67 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است