دانلود رایگان کتاب English for Everyday

دانلود رایگان کتاب آموزش انگلیسی برای فعالیت های روزمره

این کتاب یک دیکشنری تصویری بر روی افعال متمرکز شده می باشد تا فعالیت های روزمره را به زبان آموز  آموزش دهد فعالیت های روزمره ای ما که هر روز به طور عادتی وهمیشگی انجام می دهیم توسط این مجموعه به ما آموزش داده می شود  فعالیت هایی نظیر لباس پوشیدن , آماده کردن صبحانه , از خانه بیرون زدن , سواراتوبوس شدن , رانندگی کردن ,آشپزی و ..


1394/04/02 88 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • فعالیت

  • آموزش

  • کتاب

  • ,آشپزی

  • دیکشنری

  • دهیم

  • دانلود

  • خانه

  • تصویری

  • پوشیدن