GRE با 4 آزمون تمرینی

این نسخه از GRE مجموعه ای کلی از یادگیری و بهبود در آزمون می باشد. 4 آزمون کامل GRE و تمرین هایی برای Quantitative Reasoning , The essay , Erbal Reasoning در نظر گرفته است , همچنین نکات و راهنمایی هایی برای آزمون ها در کتاب GRE with 4 practice tests 2014 قرار دارد.

برای  دانلود رایگان بر روی ادامه کلیک نمائید.


1393/11/15 201 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • آزمون

  • Reasoning

  • تمرین

  • بهبود

  • with

  • tests

  • Quantitative

  • practice

  • essay

  • Erbal