دانلود رایگان Impact Listening 1

 دانلود رایگان کتاب impact listening 1

این مجموعه برای تقویت مهارت شنیداری می باشد در کتاب impact listening بخش های شنیداری بر اساس مکالمات متنوع ویرایش شده  در این کتاب تمرینات لازم برای اموزش و تقویت صحبت کردن همگام با تقویت مهارت شنیداری به شیوه ی جدید انجام شده است استفاده از طنز و عناصر بصری جالب، فعالیت های صحبت کردن کوتاه در هر بخش، از ویژگی های مجموعه ایمپکت لیسینینگ (Impact Listening) است


1394/04/01 1323 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • Listening

  • impact

  • تقویت

  • شنیداری

  • کتاب

  • صحبت

  • مجموعه

  • مهارت

  • رایگان

  • دانلود