دانلود رایگان Horizons 1

Horizons دانلود مجموعه 

این مجموعه برای نوجوانان تدوین شده است و ایجاد اعتمادبه نفس در آنها را هدف خود قرارداده است  این سری کتابها به آموزش مهارتهای مکالمه زبان انگلیسی,تقویت شنیداری,بهبوددانش لغات,گرامر انگلیسی ,نگارش و همچنین ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب پرداخته استاین مجموعه با در برگرفتن مسائل متنوع و مختلف آموزش مهارت های زبان را برای شما ساده میکند


1394/03/31 220 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • مجموعه

  • آموزش

  • زبان

  • مهارت

  • Horizons

  • ,نگارش

  • دانلود

  • خواندن

  • پرداخته

  • برگرفتن