دانلود رایگان Just vocabulary

  Just vocabulary دانلود رایگان کتاب

تقسیم شده است A,B,C این کتاب به سه بخش  لغات مربوط به موضوعات مختلف مانند افعال مرکب و تکنولوژی و کامپیوترها را در بر میگیرد A بخش    بر روی حوزه های کاربردی این لغات تمرکز دارد مانند اظهار نظر و ابراز پیشنهادات B بخش   مربوط به ادغام دو بخش بالاست C بخش    این کتاب با حجم 8 مگابایت در ادامه مطلب قابل دانلود است .


1394/03/30 259 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است