دانلود کتاب آموزش و تقویت لغات Just Vocabulary

دانلود رایگان کتاب آموزش و تقویت لغات انگلیسی

 تقسیم شده است A,B,Cکتاب آموزش لغات انگلیسی شامل 13 درس بوده که هر درس به سه بخش  لغات مربوط به موضوعات متفاوتی مانند ویژگی های شخصی-  خانه ها - تکنولوژی و... را در بر میگیرد A در بخش  در رابطه با حوزه کاربردی مربوط به بخش بالا را ارائه می دهد B بخش    برای ادغام بخش های بالا و تمرینات می باشد  C در بخش این مجموعه با حجم 7 مگابایت و به صورت رایگان قابل دانلود است 


1394/03/30 239 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است