دانلود کتاب کلمات کلیدی آزمون ACT

ACTتسلط بر ۵۰۰ کلمه کلیدی آزمون  

 می باشد ACT این کتاب شامل پانصد کلمه کلیدی و مهم برای آزمون   شما مي توانيد كلمات كليدي كه در اين آزمون زياد به كار رفته را مطالعه و آن ها را به ذهن بسپاريد و درصد موفقيت خود را در اين آزمون افزايش دهید یکی از امتحانات استاندارد برای ورود به دانشگاه های آمریکاست SAT به مانند آزمون ACT  آزمون

 


1394/03/30 216 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • آزمون

  • کلمه

  • کلیدی

  • ACTتسلط

  • رفته

  • دهید

  • درصد

  • دانشگاه

  • پانصد

  • بسپارید