دانلود رایگان کتاب The 8 Language Tourism Dictionary

 

کتاب The Eight Language Tourism Dictionary  کلمات و اصطلاحات مفید برای گردشگران و توریست ه به هشت زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، لهستانی، چک، و زبان اسلواکی بیان کرده است.
این دیکشنری به شکل موضوعی فهرست بندی شده است.


1394/03/30 224 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • زبان

  • بیان

  • ایتالیایی

  • انگلیسی

  • اصطلاحات

  • اسلواکی

  • اسپانیایی

  • آلمانی

  • Tourism

  • Language