دانلود کتاب نوشتن بهتر انگلیسی (Writing Better English)

 کتاب حاضر به توسعه و بهبود مهارت نوشتن پرداخته است و باعث افزایش مهارت زبان آموز در نوشتن و دستور زبان و همچنین با فرهنگ لغت می شود و شامل مجموعه ای از تمرینات و فعالیت های عملی نوشتن، تست برای درک ساختارهای بنیادین دستوری مانند زمان ها فعل و ضمایر، بخش های عملی در مورد نوشتن نامه های شخصی و کسب و کار می باشد.


1394/03/29 212 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • نوشتن

  • زبان

  • عملی

  • مهارت

  • ساختارهای

  • زمان

  • دستوری

  • دستور

  • حاضر

  • توسعه