اصطلاحات انگلیسی و ریشه ی آنها

در زبان انگلیسی Idiom ها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در این دیکشنری اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی به همراه ریشه و توضیحات آنها قرار داده شده است ، که امکان درک این اصطلاحات را برای شما فراهم می سازد.

 

جهت دانلود رایگان بر روی ادامه کلیک نمائید.


1393/11/11 370 1

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

مجید : لطفا فیلم اموزشی هم بگذارید


  • اصطلاحات

  • انگلیسی

  • ریشه

  • رایگان

  • دیکشنری

  • دانلود

  • توضیحات

  • برخوردار

  • اهمیت

  • امکان